697150406 serwis@rsmac.pl

 

Regulamin Gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

1. RSMAC oświadcza, że produkty i usługi firmy RSMAC wymienione na karcie gwarancyjnej, objęte są gwarancją na defekty materiałowe i wykonawcze na czas 6 miesięcy od daty ich sprzedaży lub naprawy przez RSMAC. Zarazem RSMAC nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od błędow działania produktu.

2. Gwarancja ta odnosi się tylko i wyłącznie do wad produktów i usług ujawnionych w okresie gwarancji i w tym terminie zgłoszone firmie RSMAC.

3. Udzielona gwarancja nie obejmuje:
– zużycia produktu wynikającego z ich normalnego użytkowania,
– mechanicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
– wad wynikających z samodzielnej modyfikacji, przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub samowolnych napraw,
– wad wynikających z niewłaściwej koserwacji produktu,
– wad wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu ( w tym użytkowania w niewłaściwych warunkach otoczenia ).

4. Gwarancja wygasa w przypadku niedopełnienia przez Użytkownika warunków o których mowa w punkcie 5 i 6 niniejszej gwarancji.

5. Wady produktów objęte gwarancją będą usuwane bezpłatnie przez RSMAC w terminie 2 dni od daty ich odebrania przez serwis. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeśli nie będzie dostępnych u producenta wymaganych podzespołów.

6. Użytkownik produktów firmy RSMAC w razie wystąpienia wady zobowiązany jest do zawiadomienia o ich wystąpieniu i dostarczenia produktu na koszt własny do siedziby firmy RSMAC ( chyba że strony ustaliły inaczej ) w terminie do 14 dni.

7. W przypadku nie usunięcia wad w terminie ( punkt 7 ), firma RSMAC zobowiązana jest do zwrotu ceny zakupionego towaru lub usługi albo do dostarczenia nowego produktu w miejsce produktu wadliwego.

8. W przypadku wymiany produktu na nowy, gwarancja liczy się od daty wymiany.

9. Nabywca produktu lub usługi akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą jej odebrania.

WARUNKI GWARANCJI

1. RSMAC oświadcza, że produkty i usługi firmy RSMAC wymienione na karcie gwarancyjnej, objęte są gwarancją na defekty materiałowe i wykonawcze na czas 3 miesięcy od daty ich sprzedaży lub naprawy przez RSMAC. Zarazem RSMAC nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od błędow działania produktu.

2. Gwarancja ta odnosi się tylko i wyłącznie do wad produktów i usług ujawnionych w okresie gwarancji i w tym terminie zgłoszone firmie RSMAC.

3. Udzielona gwarancja nie obejmuje:
– zużycia produktu wynikającego z ich normalnego użytkowania,
– mechanicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
– wad wynikających z samodzielnej modyfikacji, przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub samowolnych napraw,
– wad wynikających z niewłaściwej koserwacji produktu,
– wad wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu ( w tym użytkowania w niewłaściwych warunkach otoczenia ).

4. Gwarancja wygasa w przypadku niedopełnienia przez Użytkownika warunków o których mowa w punkcie 5 i 6 niniejszej gwarancji.

5. Wady produktów objęte gwarancją będą usuwane bezpłatnie przez RSMAC w terminie 2 dni od daty ich odebrania przez serwis. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeśli nie będzie dostępnych u producenta wymaganych podzespołów.

6. Użytkownik produktów firmy RSMAC w razie wystąpienia wady zobowiązany jest do zawiadomienia o ich wystąpieniu i dostarczenia produktu na koszt własny do siedziby firmy RSMAC ( chyba że strony ustaliły inaczej ) w terminie do 14 dni.

7. W przypadku nie usunięcia wad w terminie ( punkt 7 ), firma RSMAC zobowiązana jest do zwrotu ceny zakupionego towaru lub usługi albo do dostarczenia nowego produktu w miejsce produktu wadliwego.

8. W przypadku wymiany produktu na nowy, gwarancja liczy się od daty wymiany.

9. Nabywca produktu lub usługi akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą jej odebrania.

Obsługa serwisowa firm

 

Naprawa u klienta

 

Zgłoszenie naprawy RMA

 

Odbiór i dowóz gratis

 

Czynne:

Pn-Pt: 10:00-17:30
Sob: 11-14

Kontakt:

tel: 697 150 406
e-mail: serwis@rsmac.pl

Adresy:

ul. Marcelińska 98/306
60-324 Poznań

ul. Chmielna 9
62-070 Dopiewiec

ul. Chmielna 9 62-070 Dopiewiec

ul. Marcelińska 98/306 60-324 Poznań